Dr.Ulhas Patil Homoeopathic Medical Collage & Hospital Jalgaon.
OBC Category
Sr. No.   Category
1 Saindane Utkarsha Narendra  OBC 
2 Noorien Aiman Imteyaz Ahmad OBC 
3 Narkhede Bhagayshri Vilas  OBC 
4 Dangare Shweta Bandu  OBC 
5 Sonawane Sagar Ashok  OBC 
6 Tajane Shivani Vinod  OBC 
7 Magar Madhav Savata  OBC 
8 Shelar Nikhil Supadu  OBC 
9 Pachpande Tejswini Shridhar  OBC 
SC Category
Sr. No. Name Of Student Category
1 Gadhe Shivani Prabhakar  SC
2 Fale Priya Tularam  SC
3 Parmar Krutika Ghanshyam  SC
4 Chudasma Seetal Anilkumar  SC
5 Vaghela Kajal  Jitendra  SC
6 Pawar Kajal Bharat  SC
7 Bansode Kiran Parmeshwar  SC
ST Category
Sr. No. Name Of Student Category
1 Madhe Avinash Dhondibhau  ST
VJ/NT Category
Sr. No. Name Of Student Category
1 Sawale Rajesh Punjaji VJ/NT
2 Adhe Varsha Anil VJ/NT
Open Category
Sr. No. Name Of Student Category
1 Purohit Abhishek Sunil  OPEN
2 Mirza Shoeb Baig Mirza Shakil Baig OPEN
3 Farkhananda Aasiya M. R. Khan OPEN
4 Jadhav Aparna Mahadev OPEN
5 Jogdand Sandhya Rasaheb  OPEN